คะแนนท่องเที่ยวสะสมได้ 2 ปี คือปี 2554 และปี 2555 ใช้คะแนน 47000 คะแนน  คนที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่ระกับ SM ขึ้นไป ถ้าคะแนนไม่ถึงแต่เกินขั้นต่ำที่ทางกำหนดสามารถเพิ่มเงินตามจำนวนคะแนนที่ขาดได้หนึ่งคะแนนต่อหนึ่งบาท ส่งข้อมูลสมัครทำธุรกิจคังเซนกับเรา ชื่อ-สกุล (ต้องการ) อีเมล์ของคุณ (ต้องการ) เรื่องที่ต้องการติดต่อ ที่อยู่ปัจจุบันในการจัดส่งเอกสาร แนบไฟล์เอกสารการสมัครสมาชิก